Oändliga möjligheter med tv-bevakning
RYNAB har högt kunnande och högkvalitativa kamerasystem

När den nya lagen om kamerabevakning började gälla den första juli1998 uppstod en ny intressant marknad till Jörgen Rynegardhs förtjusning. I dag erbjuder han sina kunder runt om i Sverige helhetslösningar inom kameraövervakning via sitt företag RYNAB.
Utvecklingen i branschen går framåt i en rasande takt. Nya och mer avancerade utrustningar konstrueras kontinuerligt och nya användningsområden uppenbarar sig. Fler och fler branscher inser att de har ett behov av kameraövervakning.
– Butikskedjor, varuhus, stormarknader, möbelaffärer, byggmarknader, kommuner m. fl, använder sig av RYNABs kunnande och högkvalitativa kamerasystem, berättar Jörgen. – Våra kunder upplever verklig kvalitet i de lösningar och produkter som vi rekommenderar, fortsätter Jörgen. Vi hjälper våra kunder genom hela proceduren, från första förfrågan till val av utrustning, finansiering, kontakt med Länsstyrelsen, montering, garanti, serviceavtal och support.
Man är noga med att inte göra några hastverk. Tillsammans med uppdragsgivarna går man igenom lokalerna och belyser olika scenarion när det gäller rån, snatteri, vandalism. Sedan kan rätt system väljas och kamerorna placeras ut på ett strategiskt sätt.

Helhetslösningar inom övervakning
RYNAB erbjuder alltså sina kunder helhetslösningar inom tv-övervakningssystem, från projektering och finansiering till installation och service. Jörgen berättar vidare att företaget levererar små kompetenta, prisvärda kamerasystem för jourbutiker och bensin mackar . Vi ett eventuellt rån skickas en bild/ljudöverföring till larmcentralen.
Men det som RYNAB sysslar mest med är avancerade kameraanläggningar för varuhus och kommuner.
– Vi har ansvarskännande och seriösa leverantörer som ställer upp till 100 procent med utbildning, support och garantier gentemot oss och våra kunder. Efterfrågan på våra *CCTV-system är stort över hela landet och för att möta den efterfrågan så kommer vi att börja nyanställa inom kort. Jag är övertygad om att vi bara har skrapat på ytan av det som blir en enorm marknad framöver, avslutar Jörgen.

Rynab

Bransch:
Tjänster

Telefon: 0431-446969
Fax: 0431-446968


Email:
rynab@telia.com

Adress:
Rynab
Rågångsgatan 10
26253 Ängelholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN